Birinci Dönem

Ders Kodu   
Ders Adı                                                                                                       
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
PHYS105 GENEL FİZİK I 4 3 2 6.5
CHEM107 GENEL KİMYA 4 3 2 6.0
MATH119 MATEMATİK I (ANALİTİK GEOMETRİ) 5 4 2 7.5
CENG240 MÜHENDİSLER İÇİN PYTHON İLE PROGRAMLAMA 3 2 2 4.0
ENG101 AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE I 4 4 1 6.0
OHS101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 0 0 0 2.0
IS100 ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARINA GİRİŞ 0 0 2 1.0

İkinci Dönem

Ders Kodu   
Ders Adı                                                                                                       
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
PHYS106 GENEL FİZİK II 4 3 2 6.5
MATH120 MATEMATİK II (ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR) 5 4 2 7.5
MATH260 TEMEL DOĞRUSAL CEBİR 3 3 0 5.0
IE102 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 2 0 3.0
ME105 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 3 2 2 5.0
ENG102 AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE II 4 4 1 6.0
BA100 KARİYER PLANLAMA 0 1 0 2.0

İKİNCİ YIL

Üçüncü Dönem

Ders Kodu   
Ders Adı                                                                                                       
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
MATH219 TÜREVSEL DENKLEMLERE GİRİŞ 4 4 0 7.0
ECON211 EKONOMİ I (MİKRO) 3 3 0 6.0
IE241 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANS VE İŞLETME MUHASEBESİ 3 3 0 5.0
IE251 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 3 3 0 5.0
IE265 OLASILIĞA GİRİŞ 3 3 0 5.0
ME212 ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ 3 3 0 5.0
Aşağıdaki derslerden biri.
HIST2201 KEMAL ATATÜRK'ÜN İLKELERİ I 0 2 0 2.0
HIST2205 TÜRK DEVRİM TARİHİ I 0 2 0 2.0

Dördüncü Dönem

Ders Kodu   
Ders Adı                                                                                                       
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
ECON212 EKONOMİ II (MAKRO) 3 3 0 6.0
IE252 AĞ AKIŞLARI VE TAMSAYI PROGRAMLAMA 3 3 0 5.0
IE266 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ 4 4 0 5.0
METE230 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ 3 3 0 5.0
ENG211 AKADEMİK SÖZLÜ SUNUM BECERİSİ 3 3 1 4.0
OHS301 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 0 0 0 2.0
KISITLI SEÇMELİ*
Aşağıdaki derslerden biri.
HIST2202 KEMAL ATATÜRK'ÜN İLKELERİ II 0 2 0 2.0
HIST2206 TÜRK DEVRİM TARİHİ II 0 2 0 2.0

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Dönem

Ders Kodu   
Ders Adı                                                                                                       
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
EE381 SİSTEMLER VE KONTROL 3 3 0 5.0
IE300 YAZ STAJI I 0 0 0 1.0
IE323 ÜRETİM VE HİZMET OPERASYON PLANLAMASI I 3 3 0 5.0
IE333 İŞ SİSTEMLERİ ANALİZ VE TASARIMI 3 3 0 5.0
IE347 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3 3 0 5.0
IE361 STOKASTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MODELLERİ 3 3 0 5.0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
Aşağıdaki derslerden biri.
TURK105 TÜRKÇE I 0 4 0 2.0
TURK201 BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE TÜRKÇE 0 2 0 2.0
TURK303 TÜRKÇE I 0 2 0 2.0

Altıncı Dönem

Ders Kodu   
Ders Adı                                                                                                       
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
IE304 ÜRETİM VE HİZMET BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3 3 0 5.0
IE324 ÜRETİM VE HİZMET OPERASYON PLANLAMASI II 3 3 0 5.0
IE368 KALİTE PLANLAMASI VE KONTROLÜ 3 3 0 5.0
IE372 SİMÜLASYON 3 3 0 5.0
ME351 TERMODİNAMİK 3 3 0 5.0
Aşağıdaki derslerden biri.
TURK106 TÜRKÇE II 0 4 0 2.0
TURK202 ORTA DÜZEYDE TÜRKÇE 0 2 0 2.0
TURK304 TÜRKÇE II 0 2 0 2.0

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Dönem

Ders Kodu   
Ders Adı                                                                                                       
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
IE400 YAZ STAJI II 0 0 0 1.0
IE404 MÜHENDİSLER İÇİN İŞLETME 3 3 0 5.0
IE422 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ 0 2 0 1.0
IE489 SİSTEM DÜŞÜNCESİ 3 3 0 5.0
IE497 SİSTEM TASARIMI I 3 1 4 5.0
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ

Sekizinci Dönem

Ders Kodu   
Ders Adı                                                                                                       
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
IE498 SİSTEM TASARIMI II 3 1 4 5.0
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
            SERBEST SEÇMELİ

s/h: saat / hafta

* Şu derslerden biri: CENG301, CENG305, CENG310, EE441, IE206