Odaklandığımız araştırma alanları

 • Doğrusal, tamsayı ve doğrusal olmayan optimizasyon
 • Ağ teorisi ve ağ tasarımı
 • Algoritmalar
 • Üst sezgiseller (metaheuristics)
 • Çok kriterli karar verme
 • Stokastik süreçler
 • Kuyruk teorisi
 • Stokastik programlama
 • Tahmin modelleri
 • Askeri yöneylem araştırması

Araştırma grubu üyeleri

 • Z. Müge Avşar
 • Meral Azizoğlu
 • İsmail Serdar Bakal
 • Sakine Batun
 • Pelin Bayındır
 • Serhan Duran
 • Sinan Gürel
 • Cem İyigün
 • Esra Karasakal
 • Gülser Köksal
 • Nur Evin Özdemirel
 • Seçil Savaşaneril
 • Mustafa Kemal Tural

Projelerimizden seçmeler

 • Elektronik Harp ve Radar, Sektör Kabiliyet Atlası, Döner Sermaye Projesi, STM, July 2019 - February 2020. Team Member(s): Tural M.K.
 • Türkiye Zeytinyağı Endüstrisinde Karar Problemleri (Decision Problems in Turkish Olive Oil Industry), METU-BAP-07-02-2017-004-067, Lisansüstü Tez Projesi, January 2017 - December 2017. Team member(s): Meral S., Balkan B.A.
 • Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Tüm Etkin Çözümlerin Bulunması için Yaklaşımlar, METU BAP-08-11-2016-70, 2016 - Ongoing. Team member(s): Karakaya G. (Project Director), Köksalan M. (Researcher)
 • Belirsizlik Halindeki Bozulmuş Ağlarda Öğrenme ve Optimizasyon Ödünleşimi (Learning and Optimization Trade-Off in Disrupted Networks under Uncertainty), TÜBİTAK 2232, March 2016 - March 2018. Team Member(s): Çelik M.
 • Collaborative Research: Resource Allocation with Learning in Dynamic and Partially Observable Networks, NSF CMMI-1538860, January 2016 - December 2018. Team member(s): Keskinocak P., Çelik M., Ergun Ö.
 • Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler Yaklaşımlar ve Uygulamalar (Nondominated Points of Multi-objective Integer Programming Problems: Analysis Approaches and Applications), TÜBİTAK 1001, March 2016 - December 2018. Team member(s): Lokman B., Köksalan M., Ceyhan G., Doğan I., Özarık S. S.
 • Belirsizlik Altında Esnek Tesis Yerleşimi için Yenilikçi Yaklaşımlar, METU BAP-03-07-2015-002, January 2015 - December 2015. Team member(s): Süral H., Çelik M., Efeoğlu B.
 • Interactive Approaches for Bi-Objective UAV Route Planning in Continuous Space, AF Office of Scientific Research, 2015 - Ongoing. Team member(s): Köksalan M., Tezcaner-Öztürk C., Türeci H., Bakan Ş.
 • HERİKKS Harp Yönetimi Yazılımı – Füze Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis (F-TDST) Projesi (Missile Target-Weapon Allocation in Air Defense for ASELSAN, ASELSAN, March 2015 - August 2015. Team member(s): Kırca Ö., Köksal G., Dinler D., Gökayaz G., Kemikli G.
 • Minimum Ağırlıklı Maksimum Eşleme Problemi için Polihedral Yaklaşımlar, METU BAP-08-11-2014-006, January 2015 - December 2015. Team member(s): Tural M.K.
 • Çok Amaçlı Ürün ve Süreç Tasarımı Optimizasyonu için Etkileşimli Yaklaşımlar, METU BAP-03-07-2014-002, January 2014 - December 2015. Team member(s): Köksalan M., Köksal G., Özateş M.
 • Çok Amaçlı Sıralama Problemleri için Etkileşimli ve Olasılıklı Yaklaşımlar, BAP-03-07-2014-001, January 2014 - December 2014. Team member(s): Serin Y., Köksalan M., Mutlu S.
 • Optimizasyon ve Genel Denge Modelleri Aracılığı ile Çok Amaçlı Enerji ve Çevre Politikaları Analizi, METU BAP-08-11-2014-019, January 2014 - December 2014. Team member(s): Köksalan M., Voyvoda E., Yıldız Ş.
 • CONCOORD - Consolidation and Coordination in Urban Areas - Joint Programming Initiative Urban Europe, April 2013 - Ongoing. Team member(s): Süral H., İyigün C., Gürel S., Kunter U.C., Farham M.S., Pancaroğlu M. Project Partners: Eindhoven University of Technology, University of Twente, Technical University Denmark, Vienna University of Economics and Busin.
 • Substitution Policies and an Analysis of Benefit of Substitution for Manufacturers, TÜBİTAK-112M431, June 2012 - March 2014. Team member(s): Savaşaneril S., Töre N.
 • Havayolu Taşımacılığında Çizelge Aksaklıkları Yönetimi, METU BAP-08-11-2011-125, January 2011 - Ongoing. Team member(s): Gürel S., Arıkan U.
 • Etkin Radar Silah Yerleşim Planlama Algoritmasının Geliştirilmesi, ASELSAN, December 2014 - June 2015. Team member(s): İyigün C., Limon Y.
 • Development of Performance Based Project Management Decision Support System for Construction Project Consultancy Companies, ES Proje, June 2014 - June 2015. Team member(s): Duran S.
 • Smart Energy Aware Systems – Development of Optimization Models to be Integrated in Smart Home Systems, INNOVA, August 2014 - August 2015. Team member(s): Duran S., İyigün C.

Yayınlarımızdan seçmeler

 • Tural M. K. (2019), Valid inequalities for the maximal matching polytope, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(2), pp 374-385.
 • Ak M., Kentel E., Savaşaneril S. (2019), Quantifying the revenue gain of operating a cascade hydropower plant system as a pumped-storage hydropower system, Renewable Energy, 139, pp 739-752.
 • Bülbül P., Bayındır Z. P., Bakal İ. S. (2019), Exact and heuristic approaches for joint maintenance and spare parts planning, Computers and Industrial Engineering, 129, pp 239-250.
 • Ceyhan G., Köksalan M., Lokman B. (2019), Finding a representative nondominated set for multi-objective mixed ınterger programs, European Journal of Operational Research, 272(1), pp 61-77.
 • Karasakal E., Karasakal O., Bozkurt A. (2019), An approach for extending promethee to reflect choice behaviour of the decision maker, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 30(2), pp 123-140.
 • Karsu Ö., Azizoğlu M. (2019), An exact algorithm for the minimum squared load assignment problem, Computers and Operations Research, 10, pp 76-90.
 • Selçuk A. M., Avşar Z. M. (2019), Dynamic pricing in airline revenue management, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 478, pp 1191-1217.
 • Terciyanlı E., Avşar Z. M. (2019), Alternative risk-averse approaches for airline network revenue management, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 125, pp 27-46.
 • Akteke-Öztürk B., Köksal G., Weber G.W. (2018), Nonconvex optimization of desirability functions, Quality Engineering, 30(2), pp 293-310 .
 • Eroğlu E. , Azizoğlu M. (2018), Exact approaches for the directed bi-objective Chinese postman problem, Endüstri Mühendisliği , 29, pp 15-30 .
 • Karakaya G., Köksalan M. (2018), Interactive approaches for bi-objective problems with progressively-changing solution sets, International Transactions in Operational Research, 25(3) , pp 1027-1052 .
 • Karakaya G., Köksalan M., Ahıpaşaoğlu S. D. (2018), Interactive algorithms for a broad underlying family of preference functions, European Journal of Operational Research, 265(1), pp 248-262 .
 • Lokman B., Köksalan M., Korhonen P. J., Wallenius J. (2018), An interactive approximation algorithm for multi-objective integer programs, Computers & Operations Research, 96, pp 80-90 .
 • Tural Hesapçıoğlu S., Tural M. K. (2018), Prevalence of peer bullying in secondary education and its relation with high school entrance scores, Düşünen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, pp 347-355 .
 • Yörükoğlu S., Avşar Z. M., Kat B. (2018), An integrated day-ahead market clearing model: incorporating paradoxically rejected/accepted orders and a case study, Electric Power Systems Research, 163, pp 513-522 .
 • Ak M.K., Erdoğan E., Savaşaneril S. (2017), Operating policies for energy generation and revenue management in single-reservoir hydropower systems, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, pp 1253.
 • Çağlar M., Gürel S. (2017), Public R&D project portfolio sSelection problem with cancellations, OR Spectrum, 39, pp 659-687.
 • Çelik M. (2017), Network restoration and recovery in humanitarian operations: Framework, literature review, and research directions, Surveys in Operations Research and Management Science, 21(2), pp 47-61.
 • Karasakal E., Aker P. (2017), A multicriteria sorting approach based on data envelopment analysis for R&D project selection problem, Omega, 73, pp 79-92
 • Köksalan M., Mousseau V., Özpeynirci S. (2017), Multi-criteria sorting with category size restrictions, International Journal of Information Technology & Decision Making, 16(1), pp 5-23.
 • Köksalan M., Tezcaner Öztürk D. (2017), An evolutionary approach to generalized biobjective traveling salesperson problem, Computers & Operations Research, 79, pp 304-313.
 • Arıkan U., Gürel S., Aktürk M.S. (2016), Integrated aircraft and passenger recovery with cruise time controllability, Annals of Operations Research, 236(2), pp 295-317.
 • Dinler D., Tural M.K. (2016), A minisum location problem with regional demand considering farthest euclidean distances, Optimization Methods and Software, 31(3), pp 446-470.
 • Karakaya G., Köksalan M. (2016), An interactive approach for bi-attribute multi-item auctions, Annals of Operations Research, 245, pp 97-119.
 • Karasakal E., Silav A. (2016), A multi-objective genetic algorithm for a bi-objective facility location problem with partial coverage, TOP, 24(1), pp 206-232.
 • Köksalan M., Şakar C.T. (2016), An interactive approach to stochastic programming-based portfolio optimization, Annals of Operations Research, 245, pp 47-66.
 • Tural M.K. (2016), Maximal matching polytope in trees, Optimization Methods and Software, 31(3), pp 471-478.
 • Azizoğlu, M., Çetinkaya F.C., Kırbıyık S. (2015), LP relaxation-based solution algorithms for the multi-mode project scheduling with a non-renewable resource, European Journal of Industrial Engineering, 9(4), pp 450-469.
 • Çavdar B., Sokol J. (2015), TSP race: Minimizing completion time in time-sensitive applications, European Journal of Operational Research, 244(1), pp 47-54.
 • Çavdar B., Sokol J. (2015), A distribution-free TSP tour length estimation model for random graphs, European Journal of Operational Research, 243(2), pp 588-598.
 • Çelik B., Karasakal E., İyigün C. (2015), A probabilistic multiple criteria sorting approach based on distance functions, Expert Systems with Applications, 42(7).
 • Damgacıoğlu H., Dinler D., Özdemirel N.E., İyigün C. (2015), A genetic algorithm for the uncapacitated single allocation planar hub location problem, Computers & Operations Research, 62, pp 224-236.
 • Dinler D., Tural M.K., İyigün C. (2015), Heuristics for a continuous multi-facility location problem with demand regions, Computers & Operations Research, 62, pp 237-256.
 • Duran A.S., Gürel S., Aktürk M.S. (2015), Robust airline scheduling with controllable cruise times and chance constraints, IIE Transactions, 47, pp 64–83.
 • Farham M.S., Süral H., İyigün C. (2015), The Weber problem in congested regions with entry and exit points, Computers & Operations Research, 62, pp 177-183.
 • Özmen M., Tunç S., Yağız G., Yıldırım S. , Yıldız E., Köksalan M., Gürel S. (2015), Merkezi vezne yer seçimi ve ATM envanter yönetim politikaları ile nakit yönetim sistemi optimizasyonu, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 26(2), pp 4-20.
 • Avşar Z.M., Zijm W.H. (2014), Approximate queueing models for capacitated multi-stage inventory systems under base-stock control, European Journal of Operational Research, 236(1), pp 135-146.
 • Çolak E., Azizoğlu M. (2014), A resource investment problem with time/resource trade-offs, Journal of Operational Research Society, 65, pp 621-636.
 • Dehnokhalaji A, Korhonen P.J., Köksalan M., Nasrabadi N., Öztürk D.T., Wallenius J. (2014), Constructing a strict total order for alternatives characterized by multiple criteria: An extension, Naval Research Logistics, 61(2), pp 155-163.
 • Güden H., Süral H. (2014), Locating mobile facilities in railway construction management, Omega, 45, pp 71-79.
 • Lokman B., Köksalan M. (2014), Finding highly preferred points for multi-objective integer programs, IIE Transactions, 46, pp 1181–1195.