Odaklandığımız araştırma alanları

 • İstatistiksel kalite kontrol
 • Altı sigma, yalın altı sigma, altı sigma için tasarım
 • Robust ve sürdürülebilir ürün ve süreç tasarımı
 • Kalite fonksiyonu göçerimi
 • Toplam kalite yönetimi
 • Yenilikçi kalite problem çözümleri
 • Rekabetçi kalite yatırımları

Araştırma grubu üyeleri

 • Özgen Karaer
 • Gülser Köksal

Projelerimizden seçmeler

 • Tasarıma Bağlı Kalite Kaybının Ölçümü için Yöntem Geliştirilmesi, METU-BAP- 03-07-2016-001, January 2016 - December 2017. Team Member(s): Köksal G.
 • Savunma Endüstrisi için Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD) Kavramsal Tasarım Araştırması, TEKNOKENT Project and Consultancy, December 2015 - February 2016. Team member(s): Köksal G.
 • Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon, METU BAP-07-02-2015-011, January 2015 - December 2015. Team member(s): Köksalan M., Köksal G., Özateş M.
 • Çok Amaçlı Ürün ve Süreç Tasarımı Optimizasyonu için Etkileşimli Yaklaşımlar, METU BAP-03-07-2014-002, January 2014 - December 2015. Team member(s): Köksalan M., Köksal G., Özateş M.
 • Karar Destekli İstatistiksel Süreç Kontrol Yazılımı Geliştirilmesi, TEKNOKENT Project and Consultancy, October 2014 - December 2015. Team members: Köksal G., Tunç S.
 • Assessing the Value of RFID for Apparel Retailers, METU BAP-08-11-2012-124, August 2012 - November 2014. Team member(s): Karaer Ö.
 • Dayanıklı Tüketim Malları İçin Müşteri Bağlılığının Modellenmesi, METU BAP-03-07-2012-001, January 2012 - 2013. Team members: Köksal G., Altaban A., Yozgatlıgil C. (Statistics, METU).
 • İmalatta Kalite Karakteristiklerinin Etkileşim Analizi ve Kalite Değerlendirme icin Birleşik Ölçü Geliştirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP-201215016, June 2012 - 2013. Team members: Burak N., Köksal G., Dolgun L.E.

Yayınlarımızdan seçmeler

 • Demirtaş E. A., Köksal G. (2018), Sağlık hizmet kalitesinin servqual temelli kalite evi ile değerlendirilmesinde yeni bir yaklaşım, Verimlilik Dergisi, 2, pp 29-52 .
 • Dolgun L. E., Köksal G. (2018), Effective use of quality function deployment and kansei engineering for product planning with sensory customer requirements: a plain yogurt case, Quality Engineering, 30(4), pp 569-582 .
 • Lokman B. (2017), Çok amaçlı tamsayı programlama problemleri için temsili çözüm üreten yaklaşımların ve kalite ölçülerinin incelenmesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 28(1), pp 19-39.
 • Öztürk B., Weber G.W., Köksal G. (2017), Optimization of generalized desirability functions under model uncertainty, Optimization, 66, pp 2157-2169.
 • Erişkin L., Köksal G. (2016), Interactive and nonparametric modeling of preferences on an ordinal scale using small data, Expert Systems with Applications, 65, pp 345-360.
 • Altaban A., Köksal G. (2015), Ev klimalarında müşteri memnuniyet ve marka sadakatini etkileyen faktörler, Tesisat, 238, pp 56-58.
 • Karaer Ö., Erhun F. (2015), Quality and entry deterrence, European Journal of Operational Research, 240, pp 292-303.
 • Köksal G., Taşeli A., Dolgun L.E., Batmaz İ. (2013), The effect of inspection error on quality and producer losses: The case of nominal-the-best type quality characteristic and rework, European Journal of Industrial Engineering, 7(4), pp 497 - 528.
 • Yontay P., Weiß C.H., Testik M.C., Bayındır Z.P. (2013), A two-sided cumulative sum chart for first-order integer-valued autoregressive processes of poisson counts, Quality and Reliability Engineering International, 29(1), pp 33-42.
 • Batun S., Maillart L.M. (2012), Reassessing tradeoffs inherent to simultaneous maintenance and production planning, Production and Operations Management, 21(2), pp 396-403.
 • Özateş M., Şahin M., Şenol S., Terzi F., Yörükoğlu S. , Köksal G., Serin Y. (2012), Düşük hacimli üretim için kalite kontrol sistemi tasarımı, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 23(3), pp 40-58.
 • Köksal G., Batmaz İ., Testik M.C. (2011), A review of data mining applications for quality improvement in manufacturing industry, Expert Systems with Applications, 38(10), pp 301-309.
 • Köksal G., Batmaz İ., Testik M.C., Güntürkün F. (2010), İmalat sektöründe kalite iyileştirmede veri madenciliği tekniklerinin kullanımı, Verimlilik Dergisi, 2, pp 1-14.