Son Güncelleme:
24/10/2022 - 09:27

Misyon

Endüstri Mühendisliği Bölümü örgütlü insan etkinliklerini inceler ve sosyo-teknik sistemlerde artı değer yaratabilecek mühendisler yetiştirir. Çalışmalarımız eleştirel bakış ve sistem düşüncesi ile birlikte güçlü kantitatif (niceliksel) analizi temel alır. Yaklaşımımız, karmaşık sistemlerde sorunları belirleyip yapılandırma ve problemleri formüle etmeyi vurguladığı kadar, etkili çözümler geliştirmeyi de amaçlar. Disiplinlerarası araştırma yapma ve ortaklaşa araştırma programlarında yer almayı destekleriz. Sanayi, öğrenciler ve mezunların Bölümün etkinliklerine katılımını teşvik ederiz.

Vizyon

Organize insan etkinlikleri konusundaki bilgiyi topluma ulaştıran bir araştırma bölümü olmak. Araştırma ile eğitimi birleştirmek ve sosyo-teknik sistemlerdeki karmaşık sorunlarla baş edebilecek yetkinlikte profesyoneller yetiştirmek.