Yöneylem Araştırması (YA) Yüksek Lisans Programının amacı, fonksiyonel sistemlerde (yani insan ihtiyaçları ve hedeflerini karşılamak üzere tasarlanan, kurulan ve işletilen sistemlerde) ortaya çıkan problemleri çözmek için gerekli teori ve pratiğe sahip YA uzmanları yetiştirmektir. Bu bağlamda, YA bilimcilerinin optimal çözümler üretecek model ve teknikler geliştirmesi, sistemlerin tasarlanması ve işletilmesindeki pratik problemlerin çözümünde yer alması beklenir. Onlar, planlama kurumları, kamu kuruluşları, askeri ve diğer devlet kurumları ve özel sektör kuruluşlarında yürütülen planlama ve karar verme faaliyetlerine katkıda bulunurlar.

Program, çok farklı alanlarda özelleşmiş öğretim üyelerini bir araya getiren disiplinlerarası bir doğaya sahiptir. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, teorik araştırma yapmak kadar, pratik problemlere yönelik uygulamalı araştırma yapmak konusunda da desteklenir.

Ders Kodu   
Ders Adı   
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
OR500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 0 0 50.0
OR501 DOĞRUSAL OPTİMİZASYON 3 3 0 8.0
  veya IE553 DOĞRUSAL OPTİMİZASYON 3 3 0 8.0
IE561 STOKASTİK SÜREÇLER I 3 3 0 8.0
OR590 LİSANSÜSTÜ SEMİNER 0 0 2 10.0
  veya IE590 LİSANSÜSTÜ SEMİNER 0 0 2 10.0
IE746 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 0 0 0 10.0

Endüstri Mühendisliği Bölümünce onaylanmış 5 şeçmeli ders.
Minimum toplam kredi: 21
Minimum kredili ders sayısı: 7

Endüstri Mühendisi olmayanlar için bilimsel hazırlık dersleri
IE251 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA
IE252 AĞ AKIŞLARI VE TAMSAYI PROGRAMLAMA
IE265 OLASILIĞA GİRİŞ
IE266 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ