Son Güncelleme:
14/06/2023 - 14:53

2022

 1. Alzheimer Hastalığı'nın Erken ve Ayırıcı Tanısı için Genomik ve Klinik Bilgiye Dayalı in-Silico Model ve Genotiplendirme Kiti Geliştirilmesi ve Hastalarda Doğrulanması, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi, March 2018 - November 2022. Team Member (Researcher): İyigün, C.
 2. A New Approach for Sustainable Water Management: Integration of the Circular Economy Approach to the Framework of Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus, TÜBİTAK, 2021-ongoing. Team Member (Consultant): Köksal, G.
 3. Middle East Technical University Digital Innovation Center, EU IPA Project, 2021- ongoing. Team Member: Köksal, G.
 4. Tail Assignment Problem with Operating Lease Considerations, TÜBİTAK 1001 Projesi, October 2022 - December 2024. Team Leader: Sinan Gürel.

2021

 1. A New Approach for Sustainable Water Management: Integration of the Circular Economy Approach to the Framework of Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus, TÜBİTAK, 2021-2024. Team Member (Consultant): Köksal, G.  Middle East Technical University Digital Innovation Center, AB IPA Project, 2021- 2024. Gökler M. İ. (Executive), Akar G., Yaman U., Köksal G., Eren P. E., Ertekin Bolelli Ş., et al.
 2. Analysis of the Accountancy System and Pricing Policy Regarding Transfusion Management, Intervention III.VII of the EU Project titled “Technical Assistance for Improving the Blood Transfusion Management System in Turkey”, April 2021- December 2021. Team Members: Meral, S. (Project Director), Karabaş, T.
 3. Kan Hizmet Birimleri için Makine Öğrenme Teknolojileri Destekli Bütüncül Yönetim Sistemi (Machine Learning-Based Integrated Management System for Blood Service Units), supported by TÜBİTAK 1501 Program and conducted by Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. of METU-Technopolis, September 1, 2021 - December 31, 2021, Meral, S. (Project Manager and Consultant), Karabaş, T. (Project Consultant).
 4. Alzheimer Hastalığı'nın Erken ve Ayırıcı Tanısı için Genomik ve Klinik Bilgiye Dayalı in-Silico Model ve Genotiplendirme Kiti Geliştirilmesi ve Hastalarda Doğrulanması, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi, March 2018 - March 2021. Team Member (Researcher): İyigün, C.

2018

 1. Depolama ve Taşımacılıkta Yeşil Lojistik Pratikleri için Eniyileme Problemleri , TÜBİTAK 1001 , May 2018 - May 2020. Team member(s): Tural M. K. , Süral H. , Atashi Khoei A. , Mohsenizadehkamou M.
 2. Alzheimer Hastalığı'nın Erken ve Ayırıcı Tanısı için Genomik ve Klinik Bilgiye Dayalı in-Silico Model ve Genotiplendirme Kiti Geliştirilmesi ve Hastalarda Doğrulanması , TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi , March 2018 - February 2020. Team member(s): Som Y.A., İyigün C., Yavuz B.B., Erdoğan O., Balcı C., Rafatova S.
 3. YÖK Program ve Kontenjan Yönetim Sistemi , TÜBİTAK 1007 KAMAG Projesi , March 2018 - May 2020. Team member(s): İyigün C., Caner Y., Kaya T.B., Bal M.İ.
 4. Akım Tahmin ve Havza Optimizasyonu Modeli, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, January 2018 - September 2019. Team Member(s): Savaşaneril S.
 5. Depolama Ve Taşımacılıkta Yeşil Lojistik Pratikleri için Eniyileme Problemleri (Optimization Problems in Warehousing and Transportation for Green Logistics Practices), TÜBİTAK 1001, 2018 - 2020. Team member(s): Tural M. K., Süral H., Atashi Khoei A., Mohsenizadeh, M.
 6. Trafik Yoğunluğu ve Kapasite Düşünceleri Altında Ana Dağıtım Üssü Yer Seçimi, TUBİTAK 3501, October 2018 - February 2021. Team Member(s): Aydoğan Ç.
 7. Alzheimer Hastalığı'nın Erken ve Ayırıcı Tanısı için Genomik ve Klinik Bilgiye Dayalı in-Silico Model ve Genotiplendirme Kiti Geliştirilmesi ve Hastalarda Doğrulanması, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi, March 2018 - March 2021. Team Member(s): İyigün C.

2017

 1. Türkiye Zeytinyağı Endüstrisinde Karar Problemleri (Decision Problems in Turkish Olive Oil Industry), METU-BAP-07-02-2017-004-067, Lisansüstü Tez Projesi, January 2017 - December 2017. Team member(s): Meral S., Balkan B.A.

2016

 1. Gezici Proje Rotalama Problemi için Yenilikçi Çözüm Yaklaşımları, METU BAP-08-11-2016-050, January 2016 - December 2016. Team member(s): Çelik M., Çavdar B., Süral H.
 2. Çok Dönemli Randevu Çizelgeleme Problemi için Rassal Programlama Yaklaşımları, METU BAP-08-11-2016-065, July 2016 - December 2016. Team member(s): Batun S., Bilgiç U.T.
 3. Gerçek-Zamanlı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi için Etkin Çözüm Yöntemleri, METU BAP-08-11-2016-047, 2016 - Ongoing. Team Member(s): Çavdar B.
 4. Zamana Bağlı Değisen Emtia İndeksi/İndekslerinin Oluşturulması, METU BAP – 01-0902016-003, January 2016 - December 2016. Team member(s): Yozgatlıgil C., İyigün C., Aslan S.
 5. Belirsizlik Halindeki Bozulmuş Ağlarda Öğrenme ve Optimizasyon Ödünleşimi (Learning and Optimization Trade-Off in Disrupted Networks under Uncertainty), TÜBİTAK 2232, March 2016 - March 2018. Team Member(s): Çelik M.
 6. Green Robotic Cell Scheduling, TÜBİTAK 215M845, April 2016 - April 2018. Team member(s): Gürel S., Gültekin H.
 7. Real Time Bi-objective UAV Route Planning, Sponsored by USAF Office of Scientific Research, 2016 - 2018. Team member(s): Köksalan M. (Project Director), Tezcaner Öztürk D. (Co-Project Director), Karabay N.
 8. Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Tüm Etkin Çözümlerin Bulunması için Yaklaşımlar, METU BAP-08-11-2016-70, 2016 - Ongoing. Team member(s): Karakaya G. (Project Director), Köksalan M. (Researcher)
 9. Belirsizlik Halindeki Bozulmuş Ağlarda Öğrenme ve Optimizasyon Ödünleşimi (Learning and Optimization Trade-Off in Disrupted Networks under Uncertainty), TÜBİTAK 2232, March 2016 - March 2018. Team Member(s): Çelik M.
 10. Collaborative Research: Resource Allocation with Learning in Dynamic and Partially Observable Networks, NSF CMMI-1538860, January 2016 - December 2018. Team member(s): Keskinocak P., Çelik M., Ergun Ö.
 11. Green Robotic Cell Scheduling, TÜBİTAK 1001, April 2016 - April 2018. Team member(s): Gültekin H., Gürel S.
 12. Real Time Bi-objective UAV Route Planning, USAF Office of Scientific Research, 2016 - 2018. Team member(s): Köksalan M., Öztürk Tezcaner D., Karabay N.
 13. Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler Yaklaşımlar ve Uygulamalar (Nondominated Points of Multi-objective Integer Programming Problems: Analysis Approaches and Applications) , TÜBİTAK 1001 , March 2016 - December 2018. Team member(s): Lokman B. , Köksalan M. , Ceyhan G. , Doğan I., Özarık S. S.
 14. Green Robotic Cell Scheduling , TÜBİTAK 1001 , April 2016 - April 2018. Team member(s): Gültekin H. , Gürel S.
 15. Real Time Bi-objective UAV Route Planning , USAF Office of Scientific Research , 2016 - 2018. Team Member(s): Köksalan M.
 16. Zamana Bağlı Degisen Emtia Indeksi/Indekslerinin Oluşturulması, METU-BAP-01- 0902016-003, January 2016 - December 2017. Team member(s): Arslan S., Yozgatlıgil C., İyigün C.
 17. Tasarıma Bağlı Kalite Kaybının Ölçümü için Yöntem Geliştirilmesi, METU-BAP- 03-07-2016-001, 2016 - 2019. Team Member(s): Köksal G.

2015

 1. Belirsizlik Altında Esnek Tesis Yerleşimi için Yenilikçi Yaklaşımlar, METU BAP-03-07-2015-002, January 2015 - December 2015. Team member(s): Süral H., Çelik M., Efeoğlu B.
 2. Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon, METU BAP-07-02-2015-011, January 2015 - December 2015. Team member(s): Köksalan M., Köksal G., Özateş M.
 3. Türkiye’de İtfaiye Hizmet Standartlarının Geliştirilmesi, DPT-funded, March 2015 - February 2016. Team member(s): Bayramoğlu-Özuğurlu S. (Director, TODAİE), Çelik M., Kara H. (METU Political Science and Public Administration) , Kavas Urul A. (TEPAV)
 4. Enerji Tüketim Takip Sisteminde Zaman Serileri Sınıflandırma Problemi için Optimizasyon Modellerinin ve Sezgisel Yaklaşımların Geliştirilmesi, January 2015 - December 2015. Team Member(s): İyigün C.
 5. Interactive Approaches for Bi-Objective UAV Route Planning in Continuous Space, AF Office of Scientific Research, 2015 - Ongoing. Team member(s): Köksalan M., Tezcaner-Öztürk C., Türeci H., Bakan Ş.
 6. Minimum Ağırlıklı Maksimum Eşleme Problemi için Polihedral Yaklaşımlar, METU BAP-08-11-2014-006, January 2015 - December 2015. Team Member(s): Tural M.K.
 7. Interactive Approaches for Bi-Objective UAV Route Planning in Continuous Space, Sponsored by USAF Office of Scientific Research, 2015 - 2016. Team member(s): Köksalan M. (Project Director), Tezcaner Öztürk D., Türeci H., Daşdemir E.
 8. Interactive Approaches for Bi-Objective UAV Route Planning in Continuous Space,, USAF Office of Scientific Research, 2015 - 2017. Team member(s): Köksalan M., Tezcaner Öztürk D., Türeci H., Daşdemir E.
 9. Governance and Academic Leadership of Chinese and European Universities in the Context of Innovation and Internationalization , LEAD Project co-funded by the EU Erasmus+ Programme , October 2015 - October 2018. Team Member(s): Köksal G.

2014

 1. Çok Amaçlı Ürün ve Süreç Tasarımı Optimizasyonu için Etkileşimli Yaklaşımlar, METU BAP-03-07-2014-002, January 2014 - December 2015. Team member(s): Köksalan M., Köksal G., Özateş M.
 2. Undergraduate Research for City Logistics, METU BAP-03-07-2014-003, January 2014 - December 2015. Team member(s): Süral H. (Director), İyigün C., Gürel S., Project Partners: and a team of second, third and fourth year students.
 3. Çok Amaçlı Sıralama Problemleri için Etkileşimli ve Olasılıklı Yaklaşımlar, BAP-03-07-2014-001, January 2014 - December 2014. Team member(s): Serin Y., Köksalan M., Mutlu S.
 4. Development of a Decision Support System to Determine the Work Load of Engineering Design Projects, TÜBİTAK-3130019, January 2014 - December 2014. Team Member(s): İyigün C.
 5. Optimizasyon ve Genel Denge Modelleri Aracılığı ile Çok Amaçlı Enerji ve Çevre Politikaları Analizi, METU BAP-08-11-2014-019, January 2014 - December 2014. Team member(s): Köksalan M., Voyvoda E., Yıldız Ş.
 6. Smart Energy Aware Systems, September 2014 - Ongoing. Team Member(s): İyigün C.
 7. Minimum Ağırlıklı Maksimum Eşleme Problemi için Polihedral Yaklaşımlar, METU BAP-08-11-2014-006, January 2014 - December 2016. Team Member(s): Tural M.K.

2013

 1. CONCOORD - Consolidation and Coordination in Urban Areas - Joint Programming Initiative Urban Europe, April 2013 - Ongoing. Team member(s): Süral H., İyigün C., Gürel S., Kunter U.C., Farham M.S., Pancaroğlu M. Project Partners: Eindhoven University of Technology, University of Twente, Technical University Denmark, Vienna University of Economics and Busin.
 2. Finansal Krizlerin Dinamiklerinin Elipsoidal Analiz ve Kümeleme Metotları Aracılığıyla Modellenmesi ve Anlaşılması, TÜBİTAK-112T744, February 2013 - February 2014. Team Member(s): İyigün C.
 3. Consolidation and Coordination in Urban Areas (CONCOORD), Sponsored by IJP Urban Europe, April 2013 - October 2016. Team member(s): Süral H. (Coordinator), İyigün C., Gürel S., Farham M.S., Atashi A.
 4. Consolidation and Coordination in Urban Areas (Kentsel Alanlarda Konsolidasyon ve Koordinasyon), JPI Urban Europe - 43812426 TÜBİTAK Proj. No: 113M121, March 2013 - March 2017. Team member(s): Süral H., İyigün C., Gürel S.

2012

 1. Assessing the Value of RFID for Apparel Retailers, METU BAP-08-11-2012-124, August 2012 - November 2014. Team Member(s): Karaer Ö.
 2. Substitution Policies and an Analysis of Benefit of Substitution for Manufacturers, TÜBİTAK-112M431, June 2012 - March 2014. Team member(s): Savaşaneril S., Töre N.

2011

 1. Bundled Product Selling Methods in Sports and Entertainment Industry, METU BAP-08-11-2011-104, April 2011 - Ongoing. Team member(s): Duran S., Özener O. Ö., Yakıcı E.
 2. Havayolu Taşımacılığında Çizelge Aksaklıkları Yönetimi, METU BAP-08-11-2011-125, January 2011 - Ongoing. Team member(s): Gürel S., Arıkan U.