Yöneylem araştırmasının temel niteliği, karmaşık tekno-ekonomik sistemler hakkında bilimsel sorgulamadan kaynaklanır. Bu nitelik, hem bir hedefe erişmeye çalışma, hem de 'açık' sistemler anlayışını vurgulayan matematiksel modelleme ile tamamlanır. Alan, kamu ve sanayinin tüm sektörlerinde yaygınlıkla uygulanmaktadır. Yöneylem Araştırması yandal programı, bu alanın organizasyonel karar vermede kullanılan teknik ve yöntemleri hakkında bir anlayış geliştirmeyi amaçlar. Program, iş organizasyonu ve yönetimi konusunda daha odaklanmış ve sistematik bir bakış açısı geliştirmek isteyen öğrenciler için yararlı olacaktır.

Program, ikisi seçmeli olmak üzere altı dersten oluşur.

Zorunlu Dersler
IE251 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA
IE252 AĞ AKIŞLARI VE TAMSAYI PROGRAMLAMA
IE265 OLASILIĞA GİRİŞ
IE266 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ

Aşağıdaki Derslerden İkisi
IE361 STOKASTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MODELLERİ
IE372 SİMÜLASYON
IE451 KARAR ANALİZİ
IE452 MATEMATİKSEL MODELLEME VE UYGULAMALARI
IE453 OPTİMİZASYON KONULARI
IE454 AĞ AKIŞLARI VE PROJE YÖNETİMİ
IE455 KOMBİNATORİK ANALİZE GİRİŞ
IE456 AĞ ROTALAMA
IE462 PROBABİLİSTİK GÜVENİLİRLİK VE BAKIM
IE489 SİSTEM DÜŞÜNCESİ
IE492 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KARAR VERME
IE4907 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONULARI: ÇOK AMAÇLI KOMBİNATORİK OPTİMİZASYON
IE4909 FİNANS ANALİZ VE OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ
IE4910 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONULARI: OYUN TEORİSİ VE EKONOMİK KARAR ANALİZİ
IE4912 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONULARI: STOKASTİK OPTİMİZASYON VE UYGULAMALARI
Bölümce onaylanan diğer bir ders