Odaklandığımız araştırma alanları

 • Veri madenciliği
 • İstatistiksel veri analizi
 • Erken uyarı sistemleri
 • İşletmelerde kaynak planlama
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • İş süreçleri modelleme

Araştırma grubu üyeleri

 • Serhan Duran
 • Cem İyigün
 • Gülser Köksal
 • Nur Evin Özdemirel

Projelerimizden seçmeler

 • YÖK Program ve Kontenjan Yönetim Sistemi, TÜBİTAK 1007 KAMAG Projesi, March 2018 - February 2020. Team Member(s): İyigün C.
 • Alzheimer Hastalığı'nın Erken ve Ayırıcı Tanısı için Genomik ve Klinik Bilgiye Dayalı in-Silico Model ve Genotiplendirme Kiti Geliştirilmesi ve Hastalarda Doğrulanması, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi, March 2018 - February 2020. Team Member(s): İyigün C.
 • Zamana Bağlı Degisen Emtia Indeksi/Indekslerinin Oluşturulması, METU-BAP-01- 0902016-003, January 2016 - December 2017. Team member(s): Arslan S., Yozgatlıgil C., İyigün C.
 • Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon, METU BAP-07-02-2015-011, January 2015 - December 2015. Team member(s): Köksalan M., Köksal G., Özateş M.
 • Enerji Tüketim Takip Sisteminde Zaman Serileri Sınıflandırma Problemi için Optimizasyon Modellerinin ve Sezgisel Yaklaşımların Geliştirilmesi, January 2015 - December 2015. Team member(s): İyigün C.
 • Development of a Decision Support System to Determine the Work Load of Engineering Design Projects, TÜBİTAK-3130019, January 2014 - December 2014. Team member(s): İyigün C.
 • Development of a Decision Support System to Determine the Work Load of Engineering Design Projects, TAI-TUSAŞ, June 2012 - 2013. Team member(s): Özdemirel N. E., Duran S., İyigün C., Bakal İ. S.
 • Bundled Product Selling Methods in Sports and Entertainment Industry, METU BAP-08-11-2011-104, April 2011 - Ongoing. Team member(s): Duran S., Özener O. Ö., Yakıcı E.

Yayınlarımızdan seçmeler

 • Çağlar M., Gürel S. (2019), Impact assessment based sectoral balancing in public r&d project portfolio selection, Socio-Economic Planning Sciences, 66, pp 68-81.
 • Arslan S. , Yozgatlıgil C. , İyigün C. (2018), Temporal clustering of time series via threshold autoregressive models: application to commodity prices, Annals of Operations Research, 260, pp 51-77 .
 • Çınar O., İlk Dağ O., İyigün C. (2018), Clustering of short time-course gene expression data with dissimilar replicates, Annals of Operations Research, 263(1-2), pp 405-428
 • Dinler D. , Tural M. K. (2018), Faster computation of successive bounds on the group betweenness centrality, Networks, 71(4), pp 358-380 .
 • Kürüm E. , Weber G. W., İyigün C. (2018), Early warning on stock market bubbles via methods of optimization clustering and inverse problems, Annals of Operations Research, 260(1-2), pp 293-320 .
 • Özmen M. , Karakaya G. , Köksalan M. (2018), Interactive evolutionary approaches to multi-objective feature selection, International Transactions on Operational Research, 25(3), pp 1027-1052 .
 • Arslan S., Yozgatlıgil C., İyigün C. (2017), Temporal clustering of time series via threshold autoregressive models: Application to commodity prices, Annals of Operations Research, 260, pp 51-77.
 • Dinler D., Tural M.K. (2017), Robust semi-supervised clustering with polyhedral and circular uncertainty, Neurocomputing, 265, pp 4-27.
 • Kürüm E., Weber G.W., İyigün C. (2017), Early warning on stock market bubbles via methods of optimization, clustering and inverse problems, Annals of Operations Research, 260, pp 293-320.
 • Ravaja J.N., Korhonen P., Köksalan M., Lipsanen J.O., Salminen M., Somervuori O., Wallenius J. (2016), Emotional-motivational responses predicting choices: The role of asymmetrical frontal cortical activity, Journal of Economic Psychology, 2, pp 56-70.
 • Türkeş M., Yozgatlıgil C., Batmaz İ., İyigün C., Kartal Koç E., Rahmi F.M., Aslan S. (2016), Has the climate been changing in Turkey? Regional climate change signals based on a comparative statistical analysis of two consecutive time periods, 1950-1980 and 1981-2010, Climate Research, 70, pp 77-93.
 • İnkaya T., Kayalıgil S., Özdemirel N.E. (2015), An adaptive neighbourhood construction algorithm based on density and connectivity, Pattern Recognition Letters, 52, pp 17-24.
 • İnkaya T., Kayalıgil S., Özdemirel N.E. (2015), Ant colony optimization based clustering methodology, Applied Soft Computing, 28, pp 301-311.
 • Duran S., Özener O.Ö., Yakıcı E. (2014), League scheduling and game bundling in sports industry, Computers and Industrial Engineering, 74, pp 92-101.
 • Kartal Koç E, İyigün C., Batmaz İ., Weber G.W. (2014), Efficient adaptive regression spline algorithms based on mapping approach with a case study on finance, Journal of Global Optimization, 60, pp 103-120.
 • Kartal Koç E., İyigün C. (2014), Restructuring forward step of MARS algorithm using a new knot selection procedure based on a mapping approach, Journal of Global Optimization, 60, pp 79-102.
 • Yakıcı E., Özener O.Ö., Duran S. (2014), Selection of event tickets for bundling in sports and entertainment industry, Computers and Industrial Engineering, 74(8), pp 257-269.
 • İyigün C., Türkeş M., Batmaz İ., Yozgatlıgil C., Purutçuoğlu V., Kartal Koç E., Öztürk M.Z. (2013), Clustering current climate regions of Turkey by using a multivariate statistical method, Theoretical and Applied Climatology, 114(1-2), pp 95-106.
 • İyigün C. (2013), The planar hub location problem: a probabilistic clustering approach, Annals of Operations Research, 211(1), pp 193-207.
 • Yozgatlıgil C., Aslan S., İyigün C., Batmaz İ. (2013), Comparison of missing value imputation methods in time series: The case of Turkish meteorological data, Theoretical and Applied Climatology, 112(1-2), pp 143-167.
 • Aslan S., Yozgatlıgil C., İyigün C., Batmaz İ., Tatlı H. (2011), Meteorolojik zaman serilerinde kayıp veri tahmin yöntemlerinin başarımlarının korelasyon boyutu analiziyle karşılaştırılması, İstatistik Araştırma Dergisi, 8(2), pp 55-67.
 • Kartal E., İyigün C., Fahmi F.M., Yozgatlıgil C., Purutçuoğlu V., Batmaz İ., Köksal G., Türkeş M. (2011), Türkiye iklim bölgelerinin hiyerarşik kümeleme yöntemi ile belirlenmesi, İstatistik Araştırma Dergisi, 8(1), pp 13-25.
 • Köksal G., Batmaz İ., Testik M.C., Güntürkün F. (2010), İmalat sektöründe kalite iyileştirmede veri madenciliği tekniklerinin kullanımı, Verimlilik Dergisi, 2, pp 1-14.