Endüstri Mühendisliği Doktora programı, öğrencileri, Endüstri Mühendisliği (IE) ve Yöneylem Araştırması (OR) alanlarında bağımsız araştırma yapabilen akademisyenler olarak kariyer yapmaya hazırlayan yoğun bir müfredat sunar. Program üç ana bileşenden oluşmaktadır. (1) IE & OR alanlarında bilgiyi geliştiren derslerin tamamlanması (2) Öğrencilerin alandaki temel bilgilerini ve bilimsel olgunluklarını test eden yeterlik sınavının başarılması (3) alanda önemli ve orijinal araştırma olan doktora tezinin hazırlanması.

Ders Kodu   

Ders Adı   
  ODTÜ Kredisi     Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
IE554 KESİKLİ OPTİMİZASYON 3 3 0 8.0
  veya IE555 DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON 3 3 0 8.0
IE562 STOKASTİK SÜREÇLER II 3 3 0 8.0
  veya IE566 DENEY TASARIM VE ANALİZİ 3 3 0 8.0
  veya IE568 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİKSEL UYGULAMALAR 3 3 0 8.0
IE600 DOKTORA TEZİ 0 0 0 130.0
IE690 ARAŞTIRMA KONULARI 3 3 0 8.0
  veya OR690  Y.A. ARAŞTIRMA KONULARI 3 3 0 8.0
IE691 DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN SEMİNER 0 0 2 10.0
  veya OR691 DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN SEMİNER 0 0 2 10.0
IE746 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 0 0 0 10.0

Endüstri Mühendisliği Bölümünce onaylanan 5 seçmeli ders.
Minimum toplam kredi: 24
Minimum kredili ders sayısı: 8

Diğer disiplinlerden gelen öğrenciler için bilimsel hazırlık programı
Bilimsel hazırlık programı her öğrencinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Öğrenci daha önce  IE553 DOĞRUSAL OPTİMİZASYON ve IE561 STOKASTİK SÜREÇLER I derslerini veya denklerini almamış ise, bu dersler bilimsel hazırlık programına dahil edilir.