Yöneylem Doktora programı, öğrencileri, Yöneylem Araştırması (OR) alanında bağımsız araştırma yapabilen akademisyenler olarak kariyer yapmaya hazırlayan yoğun bir müfredat sunar. Program üç ana bileşenden oluşmaktadır. (1) OR alanında bilgiyi geliştiren derslerin tamamlanması (2) Öğrencilerin alandaki temel bilgilerini ve bilimsel olgunluklarını test eden yeterlik sınavının başarılması (3) alanda önemli ve orijinal araştırma olan doktora tezinin hazırlanması.

Ders Kodu   

Ders Adı   
  ODTÜ Kredisi 
  Kontak (s/h) 
  Lab (s/h) 
  AKTS Kredisi 
OR502 KESİKLİ OPTİMİZASYON 3 3 0 8.0
  veya IE554 KESİKLİ OPTİMİZASYON 3 3 0 8.0
  veya OR503  DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON 3 3 0 8.0
  veya IE555 DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON 3 3 0 8.0
IE562 STOKASTİK SÜREÇLER II 3 3 0 8.0
  veya IE566 DENEY TASARIM VE ANALİZİ 3 3 0 8.0
  veya IE568 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİKSEL UYGULAMALAR 3 3 0 8.0
OR519 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İÇİN MATEMATİK 3 3 0 8.0
OR600 DOKTORA TEZİ 0 0 0
OR690 Y.A. ARAŞTIRMA KONULARI 3 3 3 8.0
  veya IE690 ARAŞTIRMA KONULARI 3 3 0 8.0
OR691 SEMINAR FOR PH.D. STUDENTS 0 0 2 10.0
  veya IE691 SEMINAR FOR PH.D. STUDENTS 0 0 2 10.0
IE746 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 0 0 0 10.0

Endüstri Mühendisliği Bölümünce onaylanan 4 seçmeli ders.
Minimum toplam kredi: 24
Minimum kredili ders sayısı: 8

Diğer disiplinlerden gelen öğrenciler için bilimsel hazırlık programı
Bilimsel hazırlık programı her öğrencinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Öğrenci daha önce OR501 DOĞRUSAL OPTİMİZASYON (veya IE553 DOĞRUSAL OPTİMİZASYON) ve IE561 STOKASTİK SÜREÇLER I derslerini veya denklerini almamış ise, bu dersler bilimsel hazırlık programına dahil edilir.