Esra Karasakal, Prof. Dr.

E-Posta:
koktener@metu.edu.tr
Telefon:
+90 (312) 210 2278
Faks:
+90 (312) 210 4786
Ofis:
IE 211-130
İdari Görevi:
Bölüm Başkanı

Eğitim Geçmişi

 • LisansODTÜ, 1994
 • Yüksek Lisans, Lancaster University, 1995
 • DoktoraODTÜ, 2000

Kısa Özgeçmiş

Dr. Esra Karasakal ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Lancaster University’den master derecesini 1995 yılında aldıktan sonra, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Doktora derecesini aynı bölümden 2000 yılında almıştır. University of Ottawa’da doktora sonrası araştırmacı olarak bir yıl çalışmıştır. 

Araştırma Konuları

 • Çok kriterli karar verme: Destek vektör makinaları, Veri zarflama analizi, Etkileşimli yaklaşımlar
 • Tesis yerleşimi
 • Savunma modelleme
 • Yapay sinir ağları
 • Evrimsel çok amaçlı optimizasyon

Uzmanlık Alanları

 • Çok kriterli karar verme
 • Karar analizi
 • Matematiksel modelleme, optimizasyon ve uygulamaları
 • Sezgisel arama