Kompleks İnovasyon Sistemi
Metin Durgut
Middle East Technical University

Abstract
İnovasyon sistemlerinin kompleks sistemler olarak ele alınması sistem özelliklerinin, yapısının ve davranışının açıklanması için yeni bir perspektif sunmaktadır. Nonlineer yollardan evrilme ve zuhur sonucu, kompleks sistemler kendilerini diğer sistemlerden ayıran benzersiz özelliklere sahip olmaktadır. Zuhur, ölçek bağımsızlığı, kendini düzenleme, nedensellik gibi temel kavramlar ile bu kavramların inovasyon sistemi bağlamında yorumları tartışılmaktadır. Değerlendirme, kompleks adaptif inovasyon sistemi siyasa çerçevesine yönelik ipuçlarını içermektedir.

Short Bio
1968 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği’nden mezun oldu. 1978 yılında State University of New York’da teorik fizik doktorası aldı, aynı yıl ODTÜ Fizik Bölümü’nde göreve başladı. 2003 yılında bu bölümden emekli oldu.

i. Bilent Üniversitesi, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Poliştikaları Programında, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinde, Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde ders verdi.

ii. TÜBİTAK, TTGV, TÜBA, TMMOB’de değişik görevlerde bulundu.

iii. İlgi alanları arasında bilim-teknoloji-inovasyon politikaları ve sistemleri, kompleks sistemler ve ağyapılar, bölgesel sistemler ve kalkınma, fen eğitimi konuları bulunmaktadır.

Venue
Friday, April 13, 2018 at 4.00 pm in IE03

English

Announcement Category