Modelle Anla(t)mak

Prof.Dr.Sinan Kayalıgil

Abstract:

Fen bilimleri ve sosyal bilimlerle matematikten kazanılmış özgün bilgi ve becerileri, uygulamadan kazanılmış sezgilerin de yardımıyla analiz ve tasarım prensipleri ile birleştirerek, içinde insan ve toplum unsurunun da yer aldığı farklı amaçlar güden sistemler üzerinde çalışmak... Sözü edilen çaba evvela bu karmaşık yapıları anlamayı gerektirir. Bu işte modeller en büyük yardımcıdır. Öte yandan bir gerçek daha vardır: sistemlerle uğraşanların araştırmak istediklerini, bulgu ve önerilerini başkalarına aktarırken ilk akla gelen araç yine modeller olmaktadır. Modeller dünyasının zenginliğini, modelleme becerisinin derinliği ve önemini vurgularken, konunun değişik açıları ve farklı alanlardan örnekler tanıtılacaktır. Bu anlamda çeşitli bağlamlarda modellerle uğraşmış birinin kişisel deneyimlerinden süzülmüş izlenimlerine değinilecektir. Modeller evreninin benimsenmesi ve modellemenin bir yaratıcı ustalık konusu olarak anlaşılması amaçlanmaktadır.

Short Bio:

Sinan Kayalıgil ODTÜ Endüstri Mühendisliği 1978 mezunudur. Üç yıl kadar proje mühendisi olarak bir kamu endüstri işletmesinde çalışırken, ODTÜ’de önce ekonomi sonra endüstri mühendisliğ yüksek lisans programlarını tamamlamış, 1981 yılı sonunda ABD’nde doktora çalışmalarına başlamıştır. 1986 ‘da Yöneylem Araştırması ve Sistemler konusunda doktorasını tamamlayarak ODTÜ’de öğretim üyeliğine gelmiştir. Bir ara bölüm başkanlığını da yürüttüğü Endüstri Mühendisliği Bölümünden 2014 yılındaki emekliğinden beri farklı sektörlerde seçtiği konularda sistem çalışmaları ve strateji geliştirme, yönetim planlama alanlarında serbest danışman olarak çalışmaktadır. Çeşitli örgütlere gönüllü katkı vermeye, yeni bilgiler edinip düşündüklerini yayarak çevresine yararlı olmaya çabalamaktadır.

Venue

Friday, April 28, 2023, 4.00 pm - Zoom Meeting, Halim Doğrusöz Amfisi, IE03

English

Announcement Category