Ömer Kırca, Prof. Dr.

E-Posta:
kirca@metu.edu.tr
Telefon:
+90 (312) 210 2274
Faks:
+90 (312) 210 47 86
Ofis:
IE 217

Eğitim Geçmişi

  • Lisans, ODTÜ, 1976
  • Yüksek Lisans, ODTÜ, 1978
  • Doktora, Georgia Institute of Technology, 1983

Araştırma Konuları

 • Askeri Yöneylem Araştırması
 • Ulaşım Planlaması
 • Araç Çizelgelemesi
 • Bütünleşik üretim planlaması
 • Malzeme ihtiyaç planlaması
 • Ürün karışımı planlaması
 • Kafile büüyüklüğü
 • Atelye çizelgelemesi
 • Montaj hattı dengelemesi
 • Proje çizelgelemesi
 • Katı atık yönetimi
 • Telekominikasyon ağları