Research Projects

2018

 1. Depolama ve Taşımacılıkta Yeşil Lojistik Pratikleri için Eniyileme Problemleri , TÜBİTAK 1001 , May 2018 - May 2020. Team member(s): Tural M. K. , Süral H. , Atashi Khoei A. , Mohsenizadehkamou M.
 2. Alzheimer Hastalığı'nın Erken ve Ayırıcı Tanısı için Genomik ve Klinik Bilgiye Dayalı in-Silico Model ve Genotiplendirme Kiti Geliştirilmesi ve Hastalarda Doğrulanması , TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi , March 2018 - February 2020. Team member(s): Som Y.A., İyigün C., Yavuz B.B., Erdoğan O., Balcı C., Rafatova S.
 3. YÖK Program ve Kontenjan Yönetim Sistemi , TÜBİTAK 1007 KAMAG Projesi , March 2018 - May 2020. Team member(s): İyigün C., Caner Y., Kaya T.B., Bal M.İ.
 4. Akım Tahmin ve Havza Optimizasyonu Modeli, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, January 2018 - September 2019. Team Member(s): Savaşaneril S.
 5. Depolama Ve Taşımacılıkta Yeşil Lojistik Pratikleri için Eniyileme Problemleri (Optimization Problems in Warehousing and Transportation for Green Logistics Practices), TÜBİTAK 1001, 2018 - 2020. Team member(s): Tural M. K., Süral H., Atashi Khoei A., Mohsenizadeh, M.
 6. Trafik Yoğunluğu ve Kapasite Düşünceleri Altında Ana Dağıtım Üssü Yer Seçimi, TUBİTAK 3501, October 2018 - February 2021. Team Member(s): Aydoğan Ç.
 7. Alzheimer Hastalığı'nın Erken ve Ayırıcı Tanısı için Genomik ve Klinik Bilgiye Dayalı in-Silico Model ve Genotiplendirme Kiti Geliştirilmesi ve Hastalarda Doğrulanması, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi, March 2018 - March 2021. Team Member(s): İyigün C.

2017

 1. Türkiye Zeytinyağı Endüstrisinde Karar Problemleri (Decision Problems in Turkish Olive Oil Industry), METU-BAP-07-02-2017-004-067, Lisansüstü Tez Projesi, January 2017 - December 2017. Team member(s): Meral S., Balkan B.A.

2016

 1. Gezici Proje Rotalama Problemi için Yenilikçi Çözüm Yaklaşımları, METU BAP-08-11-2016-050, January 2016 - December 2016. Team member(s): Çelik M., Çavdar B., Süral H.
 2. Çok Dönemli Randevu Çizelgeleme Problemi için Rassal Programlama Yaklaşımları, METU BAP-08-11-2016-065, July 2016 - December 2016. Team member(s): Batun S., Bilgiç U.T.
 3. Gerçek-Zamanlı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi için Etkin Çözüm Yöntemleri, METU BAP-08-11-2016-047, 2016 - Ongoing. Team Member(s): Çavdar B.
 4. Zamana Bağlı Değisen Emtia İndeksi/İndekslerinin Oluşturulması, METU BAP – 01-0902016-003, January 2016 - December 2016. Team member(s): Yozgatlıgil C., İyigün C., Aslan S.
 5. Belirsizlik Halindeki Bozulmuş Ağlarda Öğrenme ve Optimizasyon Ödünleşimi (Learning and Optimization Trade-Off in Disrupted Networks under Uncertainty), TÜBİTAK 2232, March 2016 - March 2018. Team Member(s): Çelik M.
 6. Green Robotic Cell Scheduling, TÜBİTAK 215M845, April 2016 - April 2018. Team member(s): Gürel S., Gültekin H.
 7. Real Time Bi-objective UAV Route Planning, Sponsored by USAF Office of Scientific Research, 2016 - 2018. Team member(s): Köksalan M. (Project Director), Tezcaner Öztürk D. (Co-Project Director), Karabay N.
 8. Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Tüm Etkin Çözümlerin Bulunması için Yaklaşımlar, METU BAP-08-11-2016-70, 2016 - Ongoing. Team member(s): Karakaya G. (Project Director), Köksalan M. (Researcher)
 9. Belirsizlik Halindeki Bozulmuş Ağlarda Öğrenme ve Optimizasyon Ödünleşimi (Learning and Optimization Trade-Off in Disrupted Networks under Uncertainty), TÜBİTAK 2232, March 2016 - March 2018. Team Member(s): Çelik M.
 10. Collaborative Research: Resource Allocation with Learning in Dynamic and Partially Observable Networks, NSF CMMI-1538860, January 2016 - December 2018. Team member(s): Keskinocak P., Çelik M., Ergun Ö.
 11. Green Robotic Cell Scheduling, TÜBİTAK 1001, April 2016 - April 2018. Team member(s): Gültekin H., Gürel S.
 12. Real Time Bi-objective UAV Route Planning, USAF Office of Scientific Research, 2016 - 2018. Team member(s): Köksalan M., Öztürk Tezcaner D., Karabay N.
 13. Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler Yaklaşımlar ve Uygulamalar (Nondominated Points of Multi-objective Integer Programming Problems: Analysis Approaches and Applications) , TÜBİTAK 1001 , March 2016 - December 2018. Team member(s): Lokman B. , Köksalan M. , Ceyhan G. , Doğan I., Özarık S. S.
 14. Green Robotic Cell Scheduling , TÜBİTAK 1001 , April 2016 - April 2018. Team member(s): Gültekin H. , Gürel S.
 15. Real Time Bi-objective UAV Route Planning , USAF Office of Scientific Research , 2016 - 2018. Team Member(s): Köksalan M.
 16. Zamana Bağlı Degisen Emtia Indeksi/Indekslerinin Oluşturulması, METU-BAP-01- 0902016-003, January 2016 - December 2017. Team member(s): Arslan S., Yozgatlıgil C., İyigün C.
 17. Tasarıma Bağlı Kalite Kaybının Ölçümü için Yöntem Geliştirilmesi, METU-BAP- 03-07-2016-001, 2016 - 2019. Team Member(s): Köksal G.

2015

 1. Belirsizlik Altında Esnek Tesis Yerleşimi için Yenilikçi Yaklaşımlar, METU BAP-03-07-2015-002, January 2015 - December 2015. Team member(s): Süral H., Çelik M., Efeoğlu B.
 2. Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon, METU BAP-07-02-2015-011, January 2015 - December 2015. Team member(s): Köksalan M., Köksal G., Özateş M.
 3. Türkiye’de İtfaiye Hizmet Standartlarının Geliştirilmesi, DPT-funded, March 2015 - February 2016. Team member(s): Bayramoğlu-Özuğurlu S. (Director, TODAİE), Çelik M., Kara H. (METU Political Science and Public Administration) , Kavas Urul A. (TEPAV)
 4. Enerji Tüketim Takip Sisteminde Zaman Serileri Sınıflandırma Problemi için Optimizasyon Modellerinin ve Sezgisel Yaklaşımların Geliştirilmesi, January 2015 - December 2015. Team Member(s): İyigün C.
 5. Interactive Approaches for Bi-Objective UAV Route Planning in Continuous Space, AF Office of Scientific Research, 2015 - Ongoing. Team member(s): Köksalan M., Tezcaner-Öztürk C., Türeci H., Bakan Ş.
 6. Minimum Ağırlıklı Maksimum Eşleme Problemi için Polihedral Yaklaşımlar, METU BAP-08-11-2014-006, January 2015 - December 2015. Team Member(s): Tural M.K.
 7. Interactive Approaches for Bi-Objective UAV Route Planning in Continuous Space, Sponsored by USAF Office of Scientific Research, 2015 - 2016. Team member(s): Köksalan M. (Project Director), Tezcaner Öztürk D., Türeci H., Daşdemir E.
 8. Interactive Approaches for Bi-Objective UAV Route Planning in Continuous Space,, USAF Office of Scientific Research, 2015 - 2017. Team member(s): Köksalan M., Tezcaner Öztürk D., Türeci H., Daşdemir E.
 9. Governance and Academic Leadership of Chinese and European Universities in the Context of Innovation and Internationalization , LEAD Project co-funded by the EU Erasmus+ Programme , October 2015 - October 2018. Team Member(s): Köksal G.

2014

 1. Çok Amaçlı Ürün ve Süreç Tasarımı Optimizasyonu için Etkileşimli Yaklaşımlar, METU BAP-03-07-2014-002, January 2014 - December 2015. Team member(s): Köksalan M., Köksal G., Özateş M.
 2. Undergraduate Research for City Logistics, METU BAP-03-07-2014-003, January 2014 - December 2015. Team member(s): Süral H. (Director), İyigün C., Gürel S., Project Partners: and a team of second, third and fourth year students.
 3. Çok Amaçlı Sıralama Problemleri için Etkileşimli ve Olasılıklı Yaklaşımlar, BAP-03-07-2014-001, January 2014 - December 2014. Team member(s): Serin Y., Köksalan M., Mutlu S.
 4. Development of a Decision Support System to Determine the Work Load of Engineering Design Projects, TÜBİTAK-3130019, January 2014 - December 2014. Team Member(s): İyigün C.
 5. Optimizasyon ve Genel Denge Modelleri Aracılığı ile Çok Amaçlı Enerji ve Çevre Politikaları Analizi, METU BAP-08-11-2014-019, January 2014 - December 2014. Team member(s): Köksalan M., Voyvoda E., Yıldız Ş.
 6. Smart Energy Aware Systems, September 2014 - Ongoing. Team Member(s): İyigün C.
 7. Minimum Ağırlıklı Maksimum Eşleme Problemi için Polihedral Yaklaşımlar, METU BAP-08-11-2014-006, January 2014 - December 2016. Team Member(s): Tural M.K.

2013

 1. CONCOORD - Consolidation and Coordination in Urban Areas - Joint Programming Initiative Urban Europe, April 2013 - Ongoing. Team member(s): Süral H., İyigün C., Gürel S., Kunter U.C., Farham M.S., Pancaroğlu M. Project Partners: Eindhoven University of Technology, University of Twente, Technical University Denmark, Vienna University of Economics and Busin.
 2. Finansal Krizlerin Dinamiklerinin Elipsoidal Analiz ve Kümeleme Metotları Aracılığıyla Modellenmesi ve Anlaşılması, TÜBİTAK-112T744, February 2013 - February 2014. Team Member(s): İyigün C.
 3. Consolidation and Coordination in Urban Areas (CONCOORD), Sponsored by IJP Urban Europe, April 2013 - October 2016. Team member(s): Süral H. (Coordinator), İyigün C., Gürel S., Farham M.S., Atashi A.
 4. Consolidation and Coordination in Urban Areas (Kentsel Alanlarda Konsolidasyon ve Koordinasyon), JPI Urban Europe - 43812426 TÜBİTAK Proj. No: 113M121, March 2013 - March 2017. Team member(s): Süral H., İyigün C., Gürel S.

2012

 1. Assessing the Value of RFID for Apparel Retailers, METU BAP-08-11-2012-124, August 2012 - November 2014. Team Member(s): Karaer Ö.
 2. Substitution Policies and an Analysis of Benefit of Substitution for Manufacturers, TÜBİTAK-112M431, June 2012 - March 2014. Team member(s): Savaşaneril S., Töre N.

2011

 1. Bundled Product Selling Methods in Sports and Entertainment Industry, METU BAP-08-11-2011-104, April 2011 - Ongoing. Team member(s): Duran S., Özener O. Ö., Yakıcı E.
 2. Havayolu Taşımacılığında Çizelge Aksaklıkları Yönetimi, METU BAP-08-11-2011-125, January 2011 - Ongoing. Team member(s): Gürel S., Arıkan U.